Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Кардарларды кабыл алуу тартиби

Кардарларды кабыл алуу тартиби

Кызмат Аты жөнү Күнү Убакыт саат
Башкарма Төрагасы Шамкеев Бактыбек Абылкасымович Бейшемби саат 16:00-17:00гө чейин
Башкарма Төрагасынын орун басары Ногаев Уланбек Мелисович Шейшемби саат 10:00-11:00гө чейин
Башкарма Төрагасынын орун басары Уметалиев Жолчубек Жедигерович Шейшемби саат 15:00-16:00гө чейин
Башкарма Төрагасынын орун басары Асанбаев Бакыт Рысбекович Шейшемби саат 10:00-11:00гө чейин
Башкарма Төрагасынын орун басары Сатылганова Чолпон Калмухамедовна Бейшемби саат 15:00-16:00гө чейин

 

 

Басма нускасы