Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Кыргызстан ичиндеги "Береке" акча которуулары

«БЕРЕКЕ» акча которуулар системасынын эрежелери

“БЕРЕКЕ” акча которуу системасын КРУБнын каттоо номери

КР Кыргызпатенттеги каттосу

РФ Роспатенттеги каттоосу

«Береке» акча которууларынын тутуму Банктын иштелмеси болуп саналат.

“Береке” системасын пайдалануучуларынын Капитал Банктын, Евразиялык Сактык Банктын, Дос-Кредобанктын,Кыргыз-Швейцариялык Банктын, Кыргызкоммерцбанктын, «Чанг Ан» Инвестициялык Банк ААКтын, «ИНКОМ» МФКнын, «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын,  Азия Банктын,  АМАНБАНКтын,«ФинансКредитБанк» ААКтын, «ХАМКОРБАНК» АКБ (Узбекистан), Айыл Банктын бөлүмдөрү аркылуу Кыргызстан боюнча  акча которууларды тез жөнөтүүгө жана алууга мүмкүнчүлүгү бар. 
 • Кайда жана кайдан жөнөтүлгөнүнө карабастан, 5 минутанын ичинде акча которууну алуу.
 • Комиссияны акча которууну жөнөтүүчү гана төлөйт.*
 • Которуу кайсы бөлүмүнө жөнөтүлгөнүнө карабастан, “Айыл Банктын” каалаган бөлүмүндө алуу мүмкүнчүлүгү.
 • Которуулар улуттук, ошондой эле чет өлкө валютасында жүргүзүлөт.
 • Бир кардар үчүн бир айдын ичиндеги жалпы акча которууларынын өлчөмү 1 000 000 KGS же башка валюталардагы эквивалентини түзөт (EURO, USD, RUB, KZT).
Которуунун валютасы Которуунун суммасы Тариф*
Кыргыз сому

30 000 чейин KGS

30 001 ден 50 000 KGS

50 001 KGS ден жогору 

40 KGS

50 KGS

суммадан 0,1% 

Орус рубли

30 000 чейин RUB

30 001 RUB ден жогору 

30 RUB

суммадан 0,1%

АКШ доллары
 

500 чейин USD

501 USD ден жогору 

0,5 USD

суммадан 0,1%

Евро

500 чейин EURO

501 EURO ден жогору

0,5 EURO

суммадан 0,1%

Тенге

100 000 чейин KZT

100 001 KZT ден жогору

100 KZT

суммадан 0,1%

*Акча которууларды алууунун айрым түйүндөрүндө  "БЕРЕКЕ" тутуму боюнча кошумча комиссия колдонулат. 

«Береке» акча которууларынын тутуму менен пайдаланган кардарларга төмөнкүлөрдү билүү зарыл:

 • Которуунун коду – бул конфиденциалдуу маалымат, аны жөнөтүүчү алуучунун өзүнө гана өткөрүп берет.
 • Алынбаган которуу, алынган учурунан баштап 30 күнбарактык күндүн ичинде“Береке” тутумунда сакталышы мүмкүн.
 • Которууну, кимдин атына жөнөтүлсө ошол гана жаран, же паспортту жана нотариус тариздеген ишеним катты көрсөтүү менен анын ишенимдүү адамы гана алышы мүмкүн.

Которууну жөнөтүү үчүн төмөнкүлөр керек:

 • Банктын операционисти толтурган “Которууга арыз” бланкына, алуучунун Фамилиясын аты-жөнүн көрсөтүү менен, кол тамгасын коюу;
 • Кассага которуунун суммасын киргизүү жана комиссияны төлөп берүү;
 • Оператордон которуунун кодун алуу;
 • Алуучуга которуунун кодун жана суммасын билдирүү.

Которууну алуу үчүн төмөнкүлөр керек:

 • Банктын операционистине паспортту көрсөтүү жана которуунун кодун билдирүү.
 • “Которууну алууга арыз” бланкына кол коюу жана которууну алуу.

*Акча жөнөтүүчүнүн атынан бир айдын ичинде жалпы акча которуулардын максималдуу суммасы 1 000 000 KGS же башка валюталар барабарынан (EUR, USD, RUB, KZT) түзөт.

Жөнөтүүчүнүн жалпы которууларынын суммасы 1 000 000 сомдон ашкан учурда - «Береке» системасы жөнөтүүчүнүн бир айдын ичиндеги кийинки акча которууларын чектейт жана акча которуу мүмкүнчүлүгүн бөгөт кылат.

Басма нускасы