Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Юридикалык жакты түзбөгөн жеке ишкерлер үчүн документтердин тизмеси

Юридикалык жак түзүлбөгөн жеке ишкерлерге банк эсебин ачуу үчүн керек болгон документтердин тизмеси:
шилтеме
кардардын анкетасы; көчүрүп алуу
бенефициардык менчик ээсинин (пайда алуучунун) анкетасы; көчүрүп алуу
кардар кол тамгасын койгон эсепти ачууга арыз; көчүрүп алуу
кардардын инсандыгын күбөлөндүргөн документ (паспорт, ID-карта) (таанышуу жана салыштырып текшерүү үчүн көчүрмөсү жана түп нускасы берилет);  
Кыргыз Республикасында болууга (жашоого) чет өлкө жаранынын же жарандыгы жок жактын укугун тастыктаган документ (жашап туруу укугу, убактылуу жашаганга уруксат); жарандык өлкөнүн паспорту (салыштырып текшерүү үчүн көчүрмөлөрү жана түп нускалары);  
статистика органдары тарабынан берилген, жеке ишкердин каттоосу жөнүндө күбөлүк (таанышуу жана салыштырып текшерүү үчүн көчүрмөсү жана түп нускасы берилет);  
Банктын кызматкери күбөлөндүргөн, кардардын кол тамгасынын жана жеке ишкердин мөөрүнүн оттискасынын (бар болсо) үлгүлөрү менен кол тамгалар үлгүлөрүнүн карточкасы (3-тиркеме) – 2 нускада (бул документке коюлган минималдуу талаптар 14-тиркемеде берилген);  
салык төлөөчүнүн салыктык каттоо фактысы жөнүндө салык кызмат органдын маалым каты – түп нускасы (патенттин негизинде ишкердүүлүк менен алектенген жактар үчүн – маалым кат талап кылынбайт);  
ишмердүүлүк патент боюнча болгон учурда – ишкердүүлүк менен алектенгени жөнүндө патент (салыштырып текшерүү үчүн көчүрмөсү жана түп нускасы). Ошону менен бирге эсеп ачылган учурга жана эсеп боюнча ар бир операцияны жүргүзүүдө эсепти тейлеген мезгилге патент жарактуу болушу керек. Патенттин иштөө мөөнөтү жөнүндө маалыматтар мезгил-мезгили менен кардардын тутумдагы маалымдамасына киргизилиши керек жана ар бир операцияны жүргүзүүдө эсеп боюнча операцияларды жүргүзгөн учуруна патенттин иштөө мөөнөтүн көзөмөлдөө керек;  
милдеттүү түрдө лицензиялоого тийиш болгон ишкердүүлүк үчүн – ушул ишмердүүлүктү жүргүзүү укугуна уруксат (салыштырып текшерүү үчүн көчүрмөсү жана түп нускасы).  

Апыш-бериш эсепти ачууга жана жүргүзүүгө КЕЛИШИМ.pdf

 

Басма нускасы