Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Жеке адамдарга банктык эсепти ачуу

Жеке жактарга банк эсебин ачуу үчүн керек болгон документтердин тизмеси
кардардын анкетасы;
бенефициардык менчик ээсинин (пайда алуучунун) анкетасы;
кардар кол тамгасынын койгон эсепти ачууга арыз;
кардардын инсандыгын күбөлөндүргөн документ (13-тиркемеде көрсөтүлгөн учурлардан тышкары, таанышуу үчүн түп нускасы берилет, андан көчүрмөсү алынат);
 
Кардардын пайдасына ишеним кат боюнча  эсепти ачкан учурда, кошумча төмөнкүлөр берилет: - кардардын эсебин ачууга жана/же аны башкарууга ишеним каттын түп нускасы, эгерде башкы ишеним кат болсо, анда салыштырып текшерүү үчүн анын көчүрмөсү жана түп нускасы берилет; - кол тамгалар үлгүлөрүнүн карточкасында көрсөтүлгөн, ыйгарым укуктуу адамдын паспорту (салыштырып текшерүү үчүн көчүрмөсү жана түп нускасы); 
 
пайдасына ата-энелер, башка мыйзамдуу өкүлдөр   эсепти ачкан кардар он төрт жашка толо элек болсо, анда эсепти ачуу үчүн төмөнкүлөр керек: -ата-энесинин, эсептибашкарууга ыйгарым укук берилген өкүлдөрдүн паспорту (салыштырып текшерүү үчүн көчүрмөсү жана түп нускасы); -жашы жете элек кардардын туулгандыгы жөнүндө күбөлүк (салыштырып текшерүү үчүн көчүрмөсү жана түп нускасы);
 
Банктын кызматкери күбөлөндүргөн кардардын кол тамгалар үлгүлөрүнүн карточкасы – 2 нускада (бул документке коюлган минималдуу талаптар 14-тиркемеде берилген). Ошону менен бирге эсептеги акча каражаттарын башкарууга, карточкада көрсөтүлгөн жактардын ыйгарым укуктарын тастыктаган документтер берилет (эгерде ушундай ыйгарым укуктар үчүнчү жактарга берилсе;
 
насыяны алууга жана катышуучулар тарабынан насыя макулдашуусуна кол коюу жана акча каражаттарын алуу укугун ӨЖТнын жетекчисине ыйгарым укуктары берилгендигине, ӨЖТнин катышуучуларынын жыйымынын токтомунун көчүрмөсү(ӨЖТнин жетекчиси үчүн);
 
Кыргыз Республикасында болууга (жашоого) чет өлкө жаранынын же жарандыгы жок жактын укугун тастыктаган документ (жашап туруу укугу, убактылуу жашаганга уруксат), жарандык өлкөнүн паспорту (салыштырып текшерүү үчүн көчүрмөлөрү жана түп нускасы).
 

Апыш-бериш эсепти ачууга жана жүргүзүүгө КЕЛИШИМ.pdf
 

Басма нускасы