Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Кредиттер

  • АГРО КРЕДИТТЕР

    Дыйканчылык, мал чарбачылык, агро өнөр жай, чакан өндүрүш тармактарын ж.б. тармактарды өнүктүрүүгө финансылык жардамга муктаж болгон адамдарды финансылоого.
  • КеректӨӨ КРЕДИТТЕРИ

    Керектөө (жеке, үй-бүлөлүк) муктаждыктарды жана экономикалык (бизнес жана коммерция) иш менен байланышпаган муктаждыктарды канааттандырууга.
  • Социалдык КРЕДИТ продуктулары

    Дыйканчылык, мал чарбачылык, агро өнөр жай, чакан өндүрүш тармактарын ж.б. тармактарды өнүктүрүүгө финансылык жардамга муктаж болгон адамдарды финансылоого.
Басма нускасы