"Элдик"

pic
Кредит суммасы 5 000 сомдон 100 000 сомго чейин
pic
Пайыздык чендер 24%дан жогору

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин багытталышы

Элдиккеректөө товарларын сатып алуу үчүн (турмуш-тиричилик/ уюмдаштыруучу техника, эмеректер жана жеке пайдалануу үчүн башка товарлар).

Кредит суммасы

5 000 сомдон 100 000 сомго чейин

Кредит мөөнөтү

3 айдан 18 айга чейин

Пайыздык чен

26 - 30%

Банктын эмгек акы долбоорлору үчүн 24%.

Кредитти төлөө графиги

- Аннуитеттик төлөмдөр гана;

- Кызматкердин эмгек акысынын карт-эсебине түшкөн кредит боюнча төгүмдүн суммасы автоматтык түрдө кармалат

Жеңилдетилген мезгил

-

Кредит боюнча камсыздоо

- Сатып алынган товардын наркынан 100%га чейинки коэффициенти менен сатып алынган товар (ЦЗРКда каттабай);

- кепилдик* (50 000 сомго чейинки кредиттерди кепилдиксиз берсе болот);

- алгачкы төгүмдү төлөбөй алган кардарлар үчүн 3-жактын кепилдиги сөзсүз түрдө болушу керек.

* Банктын эмгек акы долбоорлору үчүн, 50 000 сомго чейин кепилдиксиз берилет.

 * Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 30,26%дан баштап

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу.

 

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу