Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

«Калк үчүн керектөө насыя– Тиричилик насыясы» Кредит продуктысы боюнча кредиттөөнүн мүнөздөгүчтөрү

Кредиттин максаттары

коммерциялык ишмердүүлүккө байланышпаган, керектөө муктаждыктарды канааттандыруу үчүн: кыймылдуу мүлктү сатып алууга, турак жайдын оңдоо иштерин жүргүзүүгө, үй-бүлөлүк иш чараларды өткөрүүгө, окууну төлөөгө, дарыланууга жана эс алууга, наркынан 30%дан ашык эмес өлчөмдө кыймылсыз мүлктүн сатып алуусун каржылоого, жана башка керектоо максаттарга

Кредиттин суммасы

10 000 сомдон 2 500 000 сомго чейин

Кредиттин  мөөнөтү

3 жылга чейин

Пайыздык чендер

жылдык 21-22%

Кредитти төлөп берүү

Мезгилдик аннуитеттик төлөмдөрү же квартал сайын, бирдей үлүштөр менен тиешелүү пайыздар менен негизги карыздын мезгилдик төлөмдөрү

Жеңилдетилген мезгил

өзгөчө учурларда максималдуу 3 айга чейин

Камсыздоо

 

1-жылга чейинки мөөнөткө жана/ же 100 000 сомго чейинки(камтуу менен) суммада:

а) каржы абалы банктын талаптарына жооп берген 1 кепилдиктен кем эмес (аялы/ күйөөсү эместин), же зайымчы иштеген ишкананын каржы кепилдиги;

б) кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 20,68 %дан

 

Насыя эсептегичи

Для более детального и точного расчета необходимо обратиться к кредитному специалисту

Басма нускасы