Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

«Керемет» топтолуучу депозити

Депозиттин түрү Топтолуучу
Депозиттин минималдык суммасы 1000 KGS; 20 USD; 1000 RUB;
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер

а) Келишимдин иштөө мөөнөтүнүн ичинде 10 млн. сомдон, 200 миң АКШ долларынан, 10 млн рубльдан ашык эмес        

б) Кошумча төгүмдөрдүн кабыл алуусу, Депозит келишиминин  иштөө мөөнөтү аяктаганга чейин 30 күн мурда токтойт.

Пайыздардын төлөп берүү мезгилдиги Ай сайын
Пайыздарды капиталдаштыруу Кардардын өтүнүчү боюнча
Депозитти жарым-жартылай алуу -
Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузган учурда пайыздарды төлөп берүү  “Талап боюнча төлөнүүчү” депозиттин чени боюнча, мурда төлөнгөн %% салымдын негизги суммасынан кармалат
Өзгөчөлүктөрү -

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 9.38 % чейин

Көңүл бургула, кардар депозиттик продуктусунун стандарттык мөөнөттөрүнүн арасынан депозиттин узактыгын өз алдынча тандоого укуктуу. Ушундай учурлар үчүн пайыздык чендерди бекитүүнүн төмөнкү принциби колдонулат: стандарттык мезгилдин пайыздык чени, депозиттик продуктусунун пайыздык чендеринин шкаласына ылайык, кийинки стандарттык мезгилге чейинки мөөнөткө түзүлгөн бардык депозиттерге жайылат.

Депозит эсептегичи

Пайыздык чен (жылдык)

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KGS - 3% 5% +1* 6% +1* 8% +1* 9% +1*
USD - - - 3% 3,5% 4%
RUB 3% 4% - 5% - -

*акция 2020  жылдын 01 апрелине чейин 

 «Айыл Банк» ААК, “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” КРдин Мыйзамына ылайык, депозиттерди коргоо тутумунун катышуучусу болуп саналат жана 2009-жылдын 12-августундагы №18/09 банк-катышуучулардын реестрине киргизилген. Бардык пайда болгон суроолор боюнча “Айыл Банк”  ААКтын Башкы кеңсесине же бөлүмдөрүнө кайрылсаңыз болот.

Банк, базар шарттарына жараша, белгиленген тарифтерди өзгөртүү укугун өзүнө калтырат, ошондой эле кардар менен макулдашуу боюнча, Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/ жактарынын чечимине  жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, депозиттер, эсептешме-кассалык тейлөө боюнча жеке тарифтерди/ өлчөмдөрдү белгилөөгө укуктуу.

Басма нускасы