Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Пенсионерлер үчүн «Ардагер» депозити

Депозиттин дайындоосу Пенсиялык жашка жеткен кардарлар үчүн, пайыздарды ай сайын төлөп берүү менен атайын салым
Депозиттин түрү Топтолуучу
Депозиттин минималдык суммасы 1000 KGS; 20 USD
Кошумча төгүмдөрдүн минималдык суммасы 100 KGS; 2 USD
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер а) 10 млн. сомдон ашык эмес, 200 мин АКШ доллары, 10 млн. рубль келишимдин мөөнөтүнүн аралыгында.
б) 12 ай мөөнөттөгү, 12 айды камтуу менен, кошумча төгүмдөрдун кабыл алуусу - мөөнөтү аяктаганга чейин 30 күн мурда, 12 айдан ашык мөөнөткө депозиттер боюнча – Келишимдин мөөнөтү аяктаганга чейин 60 күн мурда
Көлөмдөр боюнча пайыздык чен жана чектемелер -
Пайыздардын төлөп берүү мезгилдиги Ай сайын
Пайыздарды капиталдаштыруу -
Депозитти жарым-жартылай алуу -
Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууда, пайыздарды төлөп берүү 1) мөөнөтүнүн 1/2 аяктагандан кийинки учурда, сый акынын 50% төлөнөт
2) мөөнөтүнүн 1/2  аяктаганга чейинки учурда, талап боюнча төлөнүүчү салымдын (депозиттин) 0%-дык чени боюнча төлөнөт
Өзгөчөлүктөрү Салым пенсиялык күбөлүктү көрсөткөндө ачылат
Келишимдин мөөнөтүн узартуу

Арыз боюнча

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 9,38%

Көңүл бургула, кардар депозиттик продуктусунун стандарттык мөөнөттөрүнүн арасынан депозиттин узактыгын өз алдынча тандоого укуктуу. Ушундай учурлар үчүн пайыздык чендерди бекитүүнүн төмөнкү принциби колдонулат: стандарттык мезгилдин пайыздык чени, депозиттик продуктусунун пайыздык чендеринин шкаласына ылайык, кийинки стандарттык мезгилге чейинки мөөнөткө түзүлгөн бардык депозиттерге жайылат.

 

Депозит эсептегичи

Пайыздык чен (жылдык)

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KGS - - 6% +1* 7% +1* 8% +1* 9% +1*
USD - - - 3% 3,5% 4%

*акция 2020  жылдын 01 апрелине чейин 

 «Айыл Банк» ААК, “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” КРдин Мыйзамына ылайык, депозиттерди коргоо тутумунун катышуучусу болуп саналат жана 2009-жылдын 12-августундагы №18/09 банк-катышуучулардын реестрине киргизилген. Бардык пайда болгон суроолор боюнча “Айыл Банк”  ААКтын Башкы кеңсесине же бөлүмдөрүнө кайрылсаңыз болот.

Банк, базар шарттарына жараша, белгиленген тарифтерди өзгөртүү укугун өзүнө калтырат, ошондой эле кардар менен макулдашуу боюнча, Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/ жактарынын чечимине  жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, депозиттер, эсептешме-кассалык тейлөө боюнча жеке тарифтерди/ өлчөмдөрдү белгилөөгө укуктуу.

Басма нускасы