Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

«Наристе» балдар депозити

Депозиттин дайындоосу Балдарынын келечегин камсыздоосун пландаштырган кардарлар үчүн салым
Депозиттин түрү Топтолуучу
Депозиттин минималдык суммасы 1000 KGS; 20 USD
Кошумча төгүмдөрдүн минималдык суммасы 500 KGS; 10 USD
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер а) 10 млн. сомдон ашык эмес, 200 мин АКШ доллары, 10 млн. рубль келишимдин мөөнөтүнүн аралыгында.
б) Кошумча төгүмдөрдүн кабыл алуусу депозиттик Келишимдин иштөө мөөнөтү аяктаганга чейин 60 күн мурда токтотулат.
Пайыздардын төлөп берүү мезгилдиги Мөөнөтү аяктаганда
Пайыздарды капиталдаштыруу 12 ай үчүн эсептелген пайыздар  салымдын негизги суммасына кошулат
Депозитти жарым-жартылай алуу

-

Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууда, пайыздарды төлөп берүү 1) мөөнөтүнүн 1/2 аяктагандан кийинки учурда, сый акынын 50% төлөнөт (капиталдаштырылган %% кайра эсептелбейт)
2) мөөнөтүнүн 1/2 аяктаганга чейинки учурда, талап боюнча төлөнүүчү салымдын (депозиттин) 0%-дык чени боюнча төлөнөт
Өзгөчөлүктөрү Салым туулгандыгы тууралуу күбөлүктү көрсөткөндө ачылат
Келишимдин мөөнөтүн узартуу Автоматтык түрдө, мөөнөттү узартуу күнүнө учурдагы пайыздык өлчөм боюнча

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 9,38% 

Көңүл бургула, кардар депозиттик продуктусунун стандарттык мөөнөттөрүнүн арасынан депозиттин узактыгын өз алдынча тандоого укуктуу. Ушундай учурлар үчүн пайыздык чендерди бекитүүнүн төмөнкү принциби колдонулат: стандарттык мезгилдин пайыздык чени, депозиттик продуктусунун пайыздык чендеринин шкаласына ылайык, кийинки стандарттык мезгилге чейинки мөөнөткө түзүлгөн бардык депозиттерге жайылат.

Депозит эсептегичи

Пайыздык чен (жылдык)

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KGS - - - - - 9%
USD - - - - - 3%

 «Айыл Банк» ААК, “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” КРдин Мыйзамына ылайык, депозиттерди коргоо тутумунун катышуучусу болуп саналат жана 2009-жылдын 12-августундагы №18/09 банк-катышуучулардын реестрине киргизилген. Бардык пайда болгон суроолор боюнча “Айыл Банк”  ААКтын Башкы кеңсесине же бөлүмдөрүнө кайрылсаңыз болот.

Банк, базар шарттарына жараша, белгиленген тарифтерди өзгөртүү укугун өзүнө калтырат, ошондой эле кардар менен макулдашуу боюнча, Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/ жактарынын чечимине  жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, депозиттер, эсептешме-кассалык тейлөө боюнча жеке тарифтерди/ өлчөмдөрдү белгилөөгө укуктуу.

Басма нускасы