Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Топтолуучу-чыгыштоочу «Алтын» депозити

 

Депозиттин дайындоосу

Чектемесиз толуктоо жана жарым-жартылай алуу мүмкүнчүлүгү менен салым

Депозиттин түрү

Топтомо - чыгыштоочу

Депозиттин минималдык суммасы

5000  KGS; 5 000 RUB; 100 USD

Кошумча төгүмдөрдүн минималдык суммасы

Чексиз

Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер

а) Чексиз

б) 12 ай мөөнөттөгү, 12 айды камтуу менен, кошумча төгүмдөрдун кабыл алуусу - мөөнөтү аяктаганга чейин 30 күн мурда,
12 айдан ашык мөөнөткө депозиттер боюнча – Келишимдин мөөнөтү аяктаганга чейин 60 күн мурда

Пайыздарды төлөп берүү мезгилдиги

мөөнөтү аяктаганда

Пайыздарды капиталдаштыруу

-

Депозитти жарым-жартылай алуу

Суммалардын жарым-жартылай алуусу депозиттин минималдык калдыгын сактоо менен жана келишим түзүлгөн учурунан баштап 60 күн аяктагандан кийин гана  мүмкүн

Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууда, пайыздарды төлөп берүү

“Талап боюнча төлөнүүчү” депозиттин чени боюнча

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 7,23 %

* Натыйжалуу пайыздык чен: USD- 2,02 %  

 

Көңүл бургула, кардар депозиттик продуктусунун стандарттык мөөнөттөрүнүн арасынан депозиттин узактыгын өз алдынча тандоого укуктуу. Ушундай учурлар үчүн пайыздык чендерди бекитүүнүн төмөнкү принциби колдонулат: стандарттык мезгилдин пайыздык чени, депозиттик продуктусунун пайыздык чендеринин шкаласына ылайык, кийинки стандарттык мезгилге чейинки мөөнөткө түзүлгөн бардык депозиттерге жайылат.

Депозит эсептегичи

Пайыздык чен (жылдык)

-

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
KGS - - - 6% 6,5% 7%
USD - - - 2% - 3%
RUB 3% 3.5% - 4% - -

 «Айыл Банк» ААК, “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” КРдин Мыйзамына ылайык, депозиттерди коргоо тутумунун катышуучусу болуп саналат жана 2009-жылдын 12-августундагы №18/09 банк-катышуучулардын реестрине киргизилген. Бардык пайда болгон суроолор боюнча “Айыл Банк”  ААКтын Башкы кеңсесине же бөлүмдөрүнө кайрылсаңыз болот.

Банк, базар шарттарына жараша, белгиленген тарифтерди өзгөртүү укугун өзүнө калтырат, ошондой эле кардар менен макулдашуу боюнча, Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/ жактарынын чечимине  жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, депозиттер, эсептешме-кассалык тейлөө боюнча жеке тарифтерди/ өлчөмдөрдү белгилөөгө укуктуу.

Басма нускасы