Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

“Талап боюнча төлөнүүчү” депозит

Келишимдин мөөнөтү (айларда) Чектөөсүз
Эсепти толуктоо Чектөөсүз, накталай жана накталай эмес формада
Депозитти жарым-жартылай алуу Чектөөсүз, накталай жана накталай эмес формада
Каражаттар менен тескөө мүмкүнчүлүгү Биринчи талап же тапшырма боюнча

Депозит эсептегичи

Пайыздык чен (жылдык)

Валюта Сом USD RUB EUR KZT
Депозиттин минималдык суммасы 100 5 USD 100 RUB 5 EUR 500 KZT
Пайыздык чендер (жылдык)

0%

0%

0%

0%

0%

 «Айыл Банк» ААК, “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” КРдин Мыйзамына ылайык, депозиттерди коргоо тутумунун катышуучусу болуп саналат жана 2009-жылдын 12-августундагы №18/09 банк-катышуучулардын реестрине киргизилген. Бардык пайда болгон суроолор боюнча “Айыл Банк”  ААКтын Башкы кеңсесине же бөлүмдөрүнө кайрылсаңыз болот.

Банк, базар шарттарына жараша, белгиленген тарифтерди өзгөртүү укугун өзүнө калтырат, ошондой эле кардар менен макулдашуу боюнча, Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/ жактарынын чечимине  жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, депозиттер, эсептешме-кассалык тейлөө боюнча жеке тарифтерди/ өлчөмдөрдү белгилөөгө укуктуу.

Басма нускасы