Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

"Кенч" мөөнөттүү депозити

Депозиттин түрү мөөнөттүү
Депозиттин минималдык суммасы 1000 KGS; 20 USD
Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер -
Пайыздардын төлөп берүү мезгилдиги Ай сайын
Пайыздарды капиталдаштыруу 18 жана 24 ай мөөнөттөр боюнча, 12 ай үчүн эсептелген пайыздар салымдын негизги суммасына кошулат
Депозитти жарым-жартылай алуу -
Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузган учурда пайыздарды төлөп берүү  “Талап боюнча төлөнүүчү” депозиттин чени боюнча
Өзгөчөлүктөрү -

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 11,57% чейин

Депозит эсептегичи

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай 36 ай***
KGS 2% 5% 7% +1* 8% +1* 10% 11% 12%
USD - - - 3% 3,5% 4% 5%**
RUB 3% 4,5% - 6% - - -

*акция 2020  жылдын 01 апрелине чейин 

**акция 2019 жылдын 11 ноябрынан 2020 жылдын 11 февралына чейин 

***акция 2020 жылдын 1 апрелине чейин

 «Айыл Банк» ААК, “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” КРдин Мыйзамына ылайык, депозиттерди коргоо тутумунун катышуучусу болуп саналат жана 2009-жылдын 12-августундагы №18/09 банк-катышуучулардын реестрине киргизилген. Бардык пайда болгон суроолор боюнча “Айыл Банк”  ААКтын Башкы кеңсесине же бөлүмдөрүнө кайрылсаңыз болот.

Банк, базар шарттарына жараша, белгиленген тарифтерди өзгөртүү укугун өзүнө калтырат, ошондой эле кардар менен макулдашуу боюнча, Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/ жактарынын чечимине  жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, депозиттер, эсептешме-кассалык тейлөө боюнча жеке тарифтерди/ өлчөмдөрдү белгилөөгө укуктуу.

Басма нускасы