Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Төлөм карттары

«Элкарт» төлөм карты

Айыл Банк өзүнүн кардарларына, көп ыңгайсыздыктардан куткарган, жеңил жана комфорттуу жашоого мүмкүнчүлүк берген, «Элкарт» төлөм картын сунуштайт. 
«Элкарт» карты соода-тейлөө ишканаларында товарларды жана тейлөө кызматтарды төлөө үчүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында накталай акчаларды берүү пунктарында жана банкоматтарда накталай акча каражаттарды алуу үчүн дайындалган. Элкартты тейлеген бардык түйүндөр Элкарт логотипи менен наклейкалар жана башка көрсөткүчтөр менен белгиленген. 

«Элкарт» төлөм карттын көп артыкчылыктары бар:

  • жоготуп алуу тобокелдиги менен байланышкан, накталай акчаларды өзү менен алып жүрүүгө мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу;
  • күндөлүк сатып алууларды төлөөгө ыңгайлуу каражаты;
  • эсептеги акча каражаттарына күнү - түнү жетүү мүмкүнчүлүгү;
  • үй-бүлөнүн бардык мүчөлөрү үчүн кошумча төлөм карттарды ачуу жана алардын чыгашаларын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү;
  • эсеп боюнча көчүрмөнүн жардамы менен, карточка боюнча жүргүзүлгөн чыгашаларды эсепке алуунун ыңгайлуулугу;
  • акча каражаттарыңыздын сакталышы: карт жоготкондо же уурдатканда, сиз акчаңызды жоготпойсуз. Карточкага өз убагында тосмо коюңуз, жана банк, карттагы бардык каражаттарды калыбына келтирип, сизге жаңы карт чыгарат;
  • персоналдык ПИН-код, акча каражаттарды бөлөк адамдардын санкциясыз алуусунан сактайт.

"Элкарт" банктык төлөм картын пайдаланууга алуу үчүн Анкета.pdf

"Элкарт" банк төлөмдөрүнүн картын басып чыгаруу жана жеке адамдарды тейлөө келишими”.pdf

 

CARDEX АКЧА КОТОРУУЛАРЫ!

Сизге жумасына 7 күн, 24 саат тартибинде акча каражаттарды которуу керекпи?  Айыл Банк кардарларына СARDEX акча которуулардын жаңы кызматын сунуштайт!  Ушул кызмат жакындардын жана достордун банктык карттарына тез акча которууларды жүргүзүүгө Банктын кардарларына мүмкүнчүлүк берет.

Которууну жүргүзүү үчүн жөнөтүүчүдө жана алуучуда ЭЛКАРТ карты болушу керек. Төлөмдүн жөнөтүүчүсү, карт кайсы банкта берилгенине карабастан, ЭЛКАРТ тутумунун ар кайсы банкоматынан төлөмдү жүргүзө алат. Ал үчүн банкоматтын менюсунда "CARDEX" “Акча которуулары” операцияны тандоо, алуучунун карт номерин жана алуучунун картынын иштөө мөөнөтүнүн аяктаган күнүн киргизүү зарыл. Жөнөтүүчү көрсөткөн сумманы төлөмдүн алуучусунун ошол эле замат алууга мүмкүнчүлүгү бар.

ДОСТУК ТАРМАГЫ

Кардарларга ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн, “ЭЛКАРТ” улуттук төлөм тутумунун алты Банк-катышуучусу: «Айыл Банк», «KICB», «Банк Азии», «Бакай Банк», «ДосКредоБанк», «ФинансКредитБанк», «БТА Банк» - өнөктөштүк тармагын түзүштү. Банктын кардарлары, кошумча комиссияларды төлөбөстөн, өз банкынын тарифтери боюнча акча каражаттарды ала алышат.

Өнөктөш тармагынын банкоматтарынын тизмеси 

 

 

АйCard төлөм карты

Сиз жашсыз, күжүрмөнсүз жана мезгилден калышпай жүрүүнү каалайсызбы? Анда АйCard жаштар карты Сиз үчүн!

Биздин максат – жаштарды банктык кызматтары менен пайдаланууга жана өз каражаттарды туура колдонууга үйрөтүү, ошондой эле ата-энелердин балдарына тааныштар же таксистер аркылуу акчаны жөнөтүүгө муктаждыгы жок болот, себеби Айыл Банктын каалаган, керек болсо өлкөнүн эң алыскы райондорунун бөлүмүнөн АйCard картын толуктоого жана накта акчаны алууга болот.

 

“Элкарт” пенсионердин карты

Биз чоң аталарга жана чоң апаларга пенсияларын “ЭЛКАРТ” атайын төлөм картына – Пенсионердин картына алуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайбыз. Эми Сиздерде почта бөлүмдөрүндө кезекте турууга муктаждык жок, эми пенсияны Айыл Банктын банкоматтарында каалаган убакытта алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мындан тышкары, биз Сиздерге үнөмдөлгөн акчаны сактоого жана топтоого мүмкүнчүлүк беребиз.

 

 

 

 

 

Басма нускасы