Төлөм карттары

Элкарт

Элкарт Алтын

MasterCard

 

CARDEX АКЧА КОТОРУУЛАРЫ!

Сизге жумасына 7 күн, 24 саат тартибинде акча каражаттарды которуу керекпи?  Айыл Банк кардарларына СARDEX акча которуулардын жаңы кызматын сунуштайт!  Ушул кызмат жакындардын жана достордун банктык карттарына тез акча которууларды жүргүзүүгө Банктын кардарларына мүмкүнчүлүк берет.

Которууну жүргүзүү үчүн жөнөтүүчүдө жана алуучуда ЭЛКАРТ карты болушу керек. Төлөмдүн жөнөтүүчүсү, карт кайсы банкта берилгенине карабастан, ЭЛКАРТ тутумунун ар кайсы банкоматынан төлөмдү жүргүзө алат. Ал үчүн банкоматтын менюсунда "CARDEX" “Акча которуулары” операцияны тандоо, алуучунун карт номерин жана алуучунун картынын иштөө мөөнөтүнүн аяктаган күнүн киргизүү зарыл. Жөнөтүүчү көрсөткөн сумманы төлөмдүн алуучусунун ошол эле замат алууга мүмкүнчүлүгү бар.

ДОСТУК ТАРМАГЫ

Кардарларга ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн, “ЭЛКАРТ” улуттук төлөм тутумунун жети Банк-катышуучусу: «Айыл Банк», «KICB», «Банк Азии», «Бакай Банк», «ДосКредоБанк», «ФинансКредитБанк», «БТА Банк», «Капитал Банк»  - өнөктөштүк тармагын түзүштү. Банктын кардарлары, кошумча комиссияларды төлөбөстөн, өз банкынын тарифтери боюнча акча каражаттарды ала алышат.

Өнөктөш тармагынын банкоматтарынын тизмеси: