Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Агро кредиттер

Кредит продуктусу Валюта Кредиттин мөөнөтү Пайыздык чен
(жылдык)
«Бизнес-Инвест»
KGS 7 жылга чейин 9%
USD 5 жылга чейин 5%
“Өсүмдүк өстүрүүчүлүк” KGS 10 жылга чейин 8%-16%
«Мал-чарба-насыясы»
KGS 7 жылга чейин 6% -16%
USD 7 жылга чейин 16%
«Айыл чарба өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга көмөктөшүү»
KGS 1 жылдан 5 жылга чейин 16%
USD 1 жылдан 5 жылга чейин 8-11%
КНЧны финансылоо (айыл чарбага узак мөөнөттү инвестициялык кредиттер: айыл чарба продукциясын өндүрүү, кайра иштетүү жана сатуу) KGS 7 жылга чейин 13%-16%

Адистештирилген кредит продуктылары

Кредит продуктусу Валюта Кредиттин мөөнөтү Пайыздык чен
«Азия Өнүктүрүү Банкынын (АБР)»
KGS 2 жылдан 10 жылга чейин 8%-18%
USD 2 жылдан 10 жылга чейин 16%


Басма нускасы