Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

«Азия Өнүктүрүү Банкынын (АБР)» Кредит продуктысы боюнча кредиттөөнүн мүнөздөгүчтөрү

Кредиттин максаттары

мал чарбачылык, балык чарбачылык, канаттууларды багуу жана бал челекчилик тармактарын каржылоо: бодо малды, анын ичинде топоздорду багып санын көбөйтүүгө, койдорду, жылкыларды жана коёндорду багып санын көбөйтүүгө, тоокторду, өрдөктөрдү, каздарды, страустарды жана бөдөнөлөрдү багып санын көбөйтүүгө, бал аарыларын багууга, анын ичинде балды жана аарынын воскун өндүрүүгө, балык питомниктердин жана балык фермалардын ишмердүүлүгүн камтуу менен, балык чарбачылыгына

Кредиттин суммасы

-50000 сомдон 3 000 000 сомго чейин

Субсидияланган кредиттер боюнча:

- асыл тукум малды жана жасалма уруктандыруу үчүн малды же жабдууларды сатып алган субъектилер үчүн 10 000 000 сом

Кредиттин  мөөнөтү

1 жылдан 10 жылга чейин

Пайыздык чендер

сом менен жылдык 10%дан 19 %га чейин

 

асыл тукум малды жана жасалма уруктандыруу үчүн малды же жабдууларды сатып алган субъектилер үчүн жылдык 8 % пайыз

 

-класстердик өндүрүш системасын өндүргөн, класстерлерди уюштурган жана айыл региондордун специализациясын эске алып кошумчаланган нарк чынжырына катышкан сүбъектилерге, асыл тукум завод/ ферма статусу менен субъектилерге, ошондой эле төмөнкү айыл чарба продукциясын экспортко жөнөтүүгө келишимдери бар болгон өндүрүүчүлөргө жылдык 6 (алты) пайыз

 

АКШнын доллары менен жылдык 16%дан 19%га чейин

Кредитти төлөп берүү

акча агымдарына жараша

Жеңилдетилген мезгил

1. Субсидияланган кредиттер боюнча:

Негизги карыз боюнча милдетүү түрдө:

2. Башка кредиттер боюнча:

а) КРУБдун аукционунун каражаттарынан берилген кредиттер боюнча:

- негизги карыз жана пайыздар боюнча - зарыл учурларда, максималдуу 6 айга чейин;

б) Банктын менчик каражаттарынан берилген кредиттер боюнча:

- пайыздар боюнча – зарыл учурларда, максималдуу 6 ай;

- негизги сумма боюнча – зарыл учурларда максималдуу 4 жыл. 

Камсыздоо

кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 10,48 %дан, доллар – 18,67%дан

 

Насыя эсептегичи

Для более детального и точного расчета необходимо обратиться к кредитному специалисту

Басма нускасы