Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

“Өсүмдүк өстүрүүчүлүк” Кредит продуктысы боюнча кредиттөөнүн мүнөздөгүчтөрү

 

 

Кредиттин максаттары

экспорттук айыл чарба өсүмдүктөрдүн өндүрүшүн каржылоо: үрөн чарбаларын өнүктүрүүгө, талаа иштерин өткөрүүгө, анын ичинде айыл чарба өсүмдүктөрдүн уруктарын, минералдык жер семирткичтерди, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарын жана күйүүчү майларды сатып алууга, айыл чарба техникасын жана жабдууларды сатып алууга, күнөсканаларды курууга, күнөсканалар үчүн жабдууларды сатып алууга, токойчулукту жана жыгач даярдоону өнүктүрүүгө, бак өстүрүүчүлүктү өнүктүрүүгө

Кредиттин суммасы

  50000 сомдон жогору

Кредиттин мөөнөтү

1 жылдан 10 жылга чейин

Пайыздык чендер

жылдык 10 %дан 16 %га чейин, 

бакчылыкка жана күнөсканага 8%

Кредитти төлөп берүү

акча агымдарына жараша

Кредиттин мөөнөтү 

1. Субсидияланган кредиттер боюнча:

- 36 айга чейин.

- бак өстүрүүгө, интенсивдүү токой өстүрүүгө, урук өстүргөн чарбаларга, күнөскана чарбаларын жүргүзүүгө, тамчылатып сугаруу системасын өндүрүүгө берилген кредиттер боюнча 60 айга чейин.

2. Башка кредиттер боюнча:

а) КРУБдун аукционунун каражаттарынан берилген кредиттер боюнча – 36 айга чейин;

б) Банктын менчик каражаттарынан берилген кредиттер боюнча:

- жүгүртмө каражаттарды толуктоого 2 жылга чейин;

- токойчулукка жана бак өстүрүүчүлүккө инвестицияларга максималдуу 10 жылга чейин.

  Камсыздоо

кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 10,48%дан

 

Насыя эсептегичи

Для более детального и точного расчета необходимо обратиться к кредитному специалисту

Басма нускасы