Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

«Мал-чарба-насыясы» Кредит продуктысы боюнча кредиттөөнүн мүнөздөгүчтөрү

Кредиттин максаттары

айыл чарбаны колдоо жана өнүктүрүү: уяң жүндүү койлорду, бодо малды, анын ичинде топоздорду багып санын көбөйтүүгө, балык чарбачылык, канаттууларды багуу жана бал челекчилик тармактарына, өндүрүш жана чарбачылык имараттарын курууга, реконструкциялоого жана оңдоого, айыл чарба техникасын жана жабдууларды сатып алууга

Кредиттин суммасы

50000 сомдон жогору

Кредиттин мөөнөтү

1 жылдан 7 жылга чейин

Пайыздык чендер

жылдык 10%дан 16%га чейин

- асыл тукум малды жана жасалма уруктандыруу үчүн малды же жабдууларды сатып алган субъектилер үчүн жылдык 8%менен

класстердик өндүрүш системасын өндүргөн, класстерлерди уюштурган жана айыл региондордун специализациясын эске алып кошумчаланган нарк чынжырына катышкан сүбъектилерге, асыл тукум завод/ ферма статусу менен субъектилерге, ошондой эле төмөнкү айыл чарба продукциясын экспортко жөнөтүүгө келишимдери бар болгон өндүрүүчүлөргө жылдык 6% менен

 

АКШнын доллары менен жылдык 16% менен

Кредитти төлөп берүү

акча агымдарына жараша

Камсыздоо

кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 10,48%дан

Насыя эсептегичи

Для более детального и точного расчета необходимо обратиться к кредитному специалисту

Басма нускасы