Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

«Айыл чарба өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга көмөктөшүү» Кредит продуктысы боюнча кредиттөөнүн мүнөздөгүчтөрү

 

Кредиттин максаттары

Дыйканчылык (тандамал жана супертандамал уруктук материалды өндүрүү) жана мал чарбачылык (малдын төлүн кредиттөө менен бирге малдын башын (негизги тобун) көбөйтүү) тармактарын кредиттөө жолу менен, айыл чарбаны колдоо жана өнүктүрүү, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо

Кредиттин суммасы

минималдуу 50000 сом, сом эквивалентинде максималдуу 150 000 АКШнын доллары

Кредиттин мөөнөтү

1 жылдан 5 жылга чейин

Пайыздык чендер

сом менен жылдык 16%

АКШнын доллары менен жылдык 8%дан 11%га чейин

Кредитти төлөп берүү

акча агымдарына жараша

Жеңилдетилген мезгил

пайыздар боюнча – зарыл учурларда, максималдуу 3 ай.

негизги сумма боюнча: дыйканчылык боюнча 6 айга чейин, мал чарбачылык боюнча 9 айга чейин.

Камсыздоо

кыймылсыз мүлк, кыймылдуу мүлк

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 17,98%дан, АКШ доллары – 9,02%дан.

Насыя эсептегичи

Для более детального и точного расчета необходимо обратиться к кредитному специалисту

Басма нускасы