Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Бизнес кредиттер

Кредит продуктусу Валюта Кредиттин мөөнөтү Пайыздык чен
(жылдык)
«Бизнес-Инвест»
KGS 7 жылга чейин 9%
USD 5 жылга чейин 5%
«Агробизнес жана маркетинг»
KGS 36 айга чейин 6%-16%
USD 36 айга чейин 16%
«Чакан жана орто бизнести колдоо жана өнүктүрүү - Өндүрүү жана кайра иштетүү – Өндүрүш насыясы» KGS 2 жылдан 5 жылга чейин 6% - 14%
«Чакан жана орто бизнести колдоо жана өнүктүрүү - Соода жана тейлөө кызматтар» KGS 5 жылга чейин 18%
«Пайдалуу» USD 60 айга чейин (60 айды камтуу менен) 11%-15%
“Чакан жана орто бизнести каржылоо (ЕАӨБ)” USD 60 айга чейин 11 %-13 %

Адистештирилген кредит продуктылары

Кредит продуктусу Валюта Кредиттин мөөнөтү Пайыздык чен
«Овердрафт»
KGS 1 жылга чейин жылдык 22% - 24%
USD 1 жылга чейин жылдык 22% - 24%
«Банк кепилдиги»
KGS келишимдин мөөнөтүнө ылайык негизделген кепилдик кепилдиктин суммасынан 0,5%дан 6%га чейин
USD келишимдин мөөнөтүнө ылайык негизделген кепилдик кепилдиктин суммасынан 0,5%дан 6%га чейин
«Жеке секторду өнүктүрүү боюнча Ислам Өнүктүрүү Корпорациясынын (ИӨК) долбоору боюнча банк кепилдиги» USD 5 жылга чейин жылдык 3% ден 4% чейин


Басма нускасы