Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

«Элет» топтолуучу депозити

Депозиттин дайындоосу

Компаниянын бош акча каражаттарынын сакталышын жана көбөйтүүсүн пландаштырган кардарлар үчүн салым

Депозиттин түрүмөөнөттүү

Депозиттин минималдык суммасы

5 000 KGS; 100 USD

Кошумча төгүмдөр жана алар боюнча чектемелер

-

Пайыздардын төлөп берүү мезгилдиги

Ай сайын

Пайыздарды капиталдаштыруу

-

Депозитти жарым-жартылай алуу

-

Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууда, пайыздарды төлөп берүү

“Талап боюнча төлөнүүчү” депозиттин чени боюнча, мурда төлөнгөн %% салымдын негизги суммасынан кармалат

Келишимдин мөөнөтүн узартуу

Арыз боюнча

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 10, 47%

Көңүл бургула, кардар депозиттик продуктусунун стандарттык мөөнөттөрүнүн арасынан депозиттин узактыгын өз алдынча тандоого укуктуу. Ушундай учурлар үчүн пайыздык чендерди бекитүүнүн төмөнкү принциби колдонулат: стандарттык мезгилдин пайыздык чени, депозиттик продуктусунун пайыздык чендеринин шкаласына ылайык, кийинки стандарттык мезгилге чейинки мөөнөткө түзүлгөн бардык депозиттерге жайылат.

Депозит эсептегичи

Пайыздык чен (жылдык)

Валюта 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай 36 ай**
KGS - - - 8% 9% 10% 11%
USD - - - 3% 3,5% 4% 5%*

*акция 2019 жылдын 11 ноябрынан 2020 жылдын 11 февралына чейин

*акция 2020 жылдын 1 апрелине чейин

 «Айыл Банк» ААК, “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” КРдин Мыйзамына ылайык, депозиттерди коргоо тутумунун катышуучусу болуп саналат жана 2009-жылдын 12-августундагы №18/09 банк-катышуучулардын реестрине киргизилген. Бардык пайда болгон суроолор боюнча “Айыл Банк”  ААКтын Башкы кеңсесине же бөлүмдөрүнө кайрылсаңыз болот.

Банк, базар шарттарына жараша, белгиленген тарифтерди өзгөртүү укугун өзүнө калтырат, ошондой эле кардар менен макулдашуу боюнча, Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/ жактарынын чечимине  жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, депозиттер, эсептешме-кассалык тейлөө боюнча жеке тарифтерди/ өлчөмдөрдү белгилөөгө укуктуу.

Басма нускасы