«Бизнес-Инвест»

pic
Кредит суммасы АКШнын 1 000 000 долларынан ашпаган өлчөмдө
pic
Пайыздык чендер жылдык 5% дан баштап

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин багытталышы

айыл чарбасы, кайра иштетүү жана өнөр жай тармактары:

күнөскана чарбалары, жашылча-жемиш сактоочу жайлар, тамчылатып сугарууну жөнгө салган субъекттер, интенсивдүү багбанчылык, асыл тукум жана сүт жана эт багытындагы малды багуу, мал союлуучу цехтер, уяң жүндүү койду багуу, сүттү жана этти кайра иштетүү, негизги каражаттарды жаңыртуу, кеңейтүү жана модернизациялоо.

Кредит суммасы АКШнын 1 000 000 долларынан ашпаган өлчөмдө
Кредит мөөнөтү

60 айга чейин (аны кошо алганда)

84 айга чейин (аны кошо алганда) интенсивдүү багбанчылыкка 

Пайыздык чен

улуттук валютада – жылдык 9 %;

АКШ долларында – жылдык 5 %.

Төмөнкү багыттарды каржылоодон тышкары:

Бишкек шаарында туризм инфраструктурасын жакшыртуудан;

билим берүү инфраструктурасын жакшыртуудан;

Жогоруда көрсөтүлгөн  багыттар боюнча жеке ишкерлер жана орто бизнес субъекттери үчүн чектелген пайыздык чен - АКШ долларындагы кредиттер боюнча жылдык 7% жана кыргыз сомундагы кредиттер боюнча 11% түзөт.

Жеке ишкерлерди аз өлчөмдө каржылоо:

улуттук валютада – жылдык 14%.

Кредитти  төлөө графиги

акча агымдарына жараша өз алдынча график түзүлөт.

Жеңилдетилген мезгил

негизги карыз боюнча – зарылчылык келип чыккан шартта 12 айга чейин.    

пайыздар боюнча – зарылчылык келип чыккан учурда 3 айга чейин.

интенсивдүү багбанчылык боюнча – негизги карыз боюнча 24 айга чейин.

Кредит  боюнча камсыздоолор кыймылсыз, кыймылдуу мүлк.

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 9,37% дан, АКШ доллары менен - 5,11%  дан баштап 

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу.

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу