«КНЧны каржылоо» (кошумча нарк чиеленишин - КНЧ)

pic
Кредит суммасы 500 000 евродон ашпаган суммада (сом эквивалентинде)

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин

багытталышы
өндүрүп алуудан -сатып өткөрүүгө чейинки иш процессин каржылоого:  айыл чарба объекттерди куруу жана кеңейтүү, айыл чарба продукциясын өндүрүп алуу/кайра иштетүү/ сактоо/ ташып жеткирүү үчүн каралган айыл чарба техникасы жана жабдууларды сатып алууга.
Кредит суммасы 500 000 евродон ашпаган суммада (сом эквивалентинде)
Кредит мөөнөтү

жүгүртүү капиталын толуктоого – 36 айга чейин;

инвестицияларга – 12 айдан жогоруу 84 айга чейин.

Пайыздык чен

кредит мөөнөтүнө жана түрүнө жараша:

жүгүртүү капиталын толуктоого - жылдык 12 %;

инвестицияларга - жылдык12% дан 15%га чейин

Кредитти төлөө графиги

акча каражатынын агымына жараша өз алдынча график

Жеңилдетилген мезгил негизги карыз боюнча – зарыл болгон учурда 9 айга чейин
Кредит боюнча камсыздоо кыймылсыз, кыймылдуу мүлк

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 12,37 % дан жогору

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу.

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу