«Чакан жана орто бизнести каржылоо (ЕАӨБ)»

pic
Кредит суммасы Максималдуу сумма – 1 250 000 АКШнын доллары
pic
Пайыздык чендер жылдык 11% дан 13% га чейин

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин багытталышы өндүрүш, соода жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү
Кредит суммасы

минималдуу сумма – 50 000  АКШнын доллары,

максималдуу сумма – 1 250 000 АКШнын доллары.

Кредит мөөнөтү 60 айга чейин
Пайыздык чен 11% дан 13% га чейин
Кредитти  төлөө графиги

мезгилдик аннуитеттик төлөмдөр,

акча агымдарга жараша жеке график.
Жеңилдетилген мезгил

негизги сумма боюнча – керек болгон учурда, максималдуу 6 ай.

Кредит  боюнча камсыздоолор кыймылсыз, кыймылдуу мүлк.

* Натыйжалуу пайыздык чен: АКШ доллары - 11,91% дан баштап 

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу