Тарифтер

Юридикалык жактарга жана жеке ишкерлерге көрсөткөн тейлөө кызматтарга тарифтер

Кредит операциялары

“Айыл Банк” ААКсы резидент эмес – юридикалык жактарга көрсөткөн тейлөө кызматтарына тарифтер

 

ЭСКЕРТҮҮЛӨР

Банк, базар шарттарына жараша, бекитилген тарифтерди өзгөртүү укугун өзүнө калтырат, ошондой эле Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын чечимине жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, депозиттер, эсептешме-кассалык тейлөө боюнча жеке тарифтерди кардар менен макулдашуу боюнча бекитүү укугун өзүнө калтырат.