Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү

Насыяны алуу

Негизги маалымат
Насыянын суммасы жана мөөнөтү
Дареги жана байланыш маалыматы
Үй-бүлөнүн курамы
Чыгымдар
Активдер
Аяктоо

Насыянын шарттары

Зайымчы жөнүндө маалымат?
Паспортту берген мамлекеттик орган


Суранабыз, улантуу үчүн бардык тилкелерди толтуруңуз.
Илгери

Насыянын суммасы жана мөөнөтү

Суранабыз, улантуу үчүн бардык тилкелерди толтуруңуз.
Артка
Илгери

Дареги жана байланыш маалыматы

Суранабыз, улантуу үчүн бардык тилкелерди толтуруңуз.
Артка
Илгери

Үй-бүлөнүн курамы (бар болсо)

Суранабыз, улантуу үчун "күйөөсү/ аялы" тилкелерин толтуруңуз.
Артка
Илгери

Чыгымдар

Артка
Илгери

Активдер (бар болсо)

?
Үй/ батир/ машина жана башка мүлк
Артка
Илгери
  1. Ушуну менен менин жеке маалыматтарымды Банк тарабынан иштеп чыгуусуна (Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдардын талаптарын эске алып, менден жана/ же ар кайсы үчүнчү жактардан маалыматтарды алууну камтуу менен) өзүмдүн макулдугумду берем. Бул макулдук, мени менен Банктын ортосунда түзүлгөн келишимдерди аткаруу үчүн жана мени менен түзүлгөн келишимдерди тейлөө боюнча Банк өз иш-милдеттерин жүргүзүү максатында берилди жана төмөнкү маалыматка жайылат: фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган жылы, айы, күнү жана жери, телефон номери жана Банкка ар кайсы убакытта жеткиликтүү болгон башка ар кандай маалымат (мындан ары – Жеке маалыматтар). Ушул макулдук, Банк менен түзүлгөн келишимдер боюнча мен өзүмдүн милдеттенмелеримди толук аткарганга чейин, ошондой эле Келишимдин иштөө мөөнөтү токтогон күндөн баштап 5 жылга чейин берилет. Макулдуктун көрсөтүлгөн иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин аны кайтарып алуу жөнүндө маалыматтар жок болсо, макулдук кийинки беш жылга узартылды деп саналат. Банк менен түзүлгөн келишимдер боюнча бересени толук төлөгөндөн кийин гана, Банкка жазуу түрүндөгү билдирүүнү жөнөтүү жолу менен макулдук мөөнөтүнөн мурда кайтарып алынышы мүмкүн
  2. Ушуну менен, келишимдерди аткаруу үчүн жана насыяны тейлөө жана бересени чогултуу боюнча Банк өз иш-милдеттерин аткаруу үчүн керек болгон менин Жеке маалыматтарыма карата ар кандай иш-аракеттерди жүргүзүүгө, ошондой эле Банк жана/ же анын өнөктөштөрү тарабынан жаңы продуктыларды жана кызматтарды иштеп чыгууга мен өзүмдүн макулдугумду берем, алардын ичине төмөнкүлөр кирет, бирок алар менен чектелбейт: менин Жеке маалыматтарымды чогултуу, систематизациялоо, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), пайдалануу, таратуу (анын ичинде өткөрүп берүү), ээсин көрсөтпөө, тосмо коюу, жокко чыгаруу, трансчегаралык өткөрүү, ошондой эле Жеке маалыматтар жөнүндөгү Мыйзамды эске алып, менин Жеке маалыматтарым менен ар кандай иш-аракеттерди жүргүзүүгө макулдугумду берем. Менин Жеке маалыматтарымды иштеп чыгуу, Жеке маалыматтарды иштеп чыгуунун төмөнкү негизги ыкмаларын колдонуу менен Банк тарабынан жүргүзүлөт (бирок алар менен чектелбейт): сактоо, электрондук алып жүрүүчүлөргө жаздыруу жана аларды сактоо, тизмелерди түзүү, маркировка. Жеке маалыматтар жөнүндөгү Мыйзамдын максаттарында, тиешелүү өзгөртүүлөрдү эске алуу менен, ушул макулдук ар кайсы ушундай үчүнчү жактарга берилерине ушуну менен макулдугумду берем жана тастыктайм, жана ушул макулдуктун негизинде менин Жеке маалыматтарымды иштеп чыгууга ар кайсы ушундай үчүнчү жактардын укугу бар
  3. Ушул өтүнмөнү берүү менен жогорудагы бардык маалыматтын аныктыгын тастыктайм, ошондой эле мен жөнүндө маалыматтарды “Ишеним” НБ ЖАКтан алууга жана/ же берүүгө МАКУЛДУГУМДУ БЕРЕМ
Секретный код!
Артка
Басма нускасы