«Ишкердик субъекттерин каржылоо»

pic
Кредит суммасы 30 000 000 сомдон ашпаган өлчөмдө
pic
Пайыздык чендер 4% - 11%

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин багытталышы

туризм, жеңил өнөр жайы, медициналык тармак жана медицина чөйрөсү, жүк ташуулар, билим берүү чөйрөсү, соода, өндүрүү жана кайра иштетүү ишканаларынын ишмердүүлүгүн стимулдаштыруу, кайра иштетүү өнөр жай, анын ичинде айыл чарба продукциясын даярдоо жана баштапкы иштетүү, кызмат көрсөтүү, айыл чарба, салыктык башкарууну санариптештирүүүнү киргизүү максатында салыктык жол-жоболорду санариптештирүүнүн компоненттерин (электрондук эсеп-фактураларды, программалык ККМди, товарларды маркалоону) колдогон чакан жана орто ишкердик субъекттерге тармактар боюнча чектөөсүз жеңилдетилген кредиттерди берүү.

Кредит суммасы 30 000 000 сомдон ашпаган өлчөмдө
Кредит валютасы кыргыз сому
Кредит мөөнөтү 60 айга чейин
Процентные ставки 4%-11%
Кредитти төлөө графиги акча агымына жараша өз алдынча белгиленген график.
Кредит боюнча камсыздоо кыймылсыз, кыймылдуу мүлк

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 4,28% дан баштап

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу.

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу