«Айыл чарба» (АЧК-11)

pic
Кредит суммасы 5 000 000 сомдон ашпаган өлчөмдө
pic
Пайыздык чендер жылдык 6%

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин багытталышы айыл чарбасын колдоого алуу жана өнүктүрүү, өсүмдүк өстүрүү, мал чарбасын, балык өстүрүүнү, аарычылыкты, канаттууларды баккандарга колдоо көрсөтүү жана өнүктүрүү
Кредит суммасы 5 000 000 сомдон ашпаган өлчөмдө
Кредит мөөнөтү

60 айга чейин

Пайыздык чен жылдык 6%
Кредитти төлөө графиги

24 айдан ашык мөөнөткө берилген кредиттер боюнча – берилген кредит суммасынын 2/3 милдеттүү түрдө эки жыл ичинде төлөнүүгө тийиш;

48 айдан ашык мөөнөткө берилген кредиттер боюнча – берилген кредит суммасынын 2/3 милдеттүү түрдө төрт жыл ичинде төлөнүүгө тийиш

Жеңилдетилген мезгил кыймылсыз, кыймылдуу мүлк
   

* Натыйжалуу пайыздык чен: Улуттук валюта - 6,51% дан жогору

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу.

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу