«Овердрафт»

pic
Кредит суммасы чектөөсүз
pic
Пайыздык чендер жылдык 22% дан баштап

Кредитти сунуштоо шарты

Кредиттин багытталышы Кардардын алыш-бериш эсебинде акча каражаттар жетишсиз болгон учурда, накта эмес төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн.
Кредиттин суммасы чектөөсүз
Кредит мөөнөтү 90 календардык күнгө чейин
Пайыздык чен

жылдык 22% - 24% чейин

Кредитти  төлөө графиги

Кардардын алыш-бериш эсебине түшкөн акча каражаттары, овердрафт толук төлөнгөнгө чейин, овердрафтты төлөөгө автоматтык түрдө жөнөтүлөт

Жеңилдетилген мезгил каралган эмес
Кредит  боюнча камсыздоолор кыймылсыз, кыймылдуу мүлк.

* Натыйжалуу пайыздык чен: 24,62%  дан баштап 

Банк, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына жана Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактарынын чечимине ылайык белгиленген тарифтерди рынок шарттарына жараша өзгөртүүгө, ошондой эле кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди/ депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча чендерди белгилөөгө укуктуу.

Кредитти кантип алса болот

1
Кредит алууга билдирме

Сайт аркылуу же банктын кайсыл болбосун
бөлүмүнө келип билдирме толтуруу

2
Билдирмелерди кароо

Тактоо үчүн биз сиз
менен байланышабыз

3
Акчаны банктан алгыла

Чечим чыккандан кийин тиешелүү
бөлүмгө келип акчаны алсаңыз болот

Кредитиңизди эсептеңиз
Эсептөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ
жана ачык жарыяланбайт
Ар айлык төлөмдөр суммасы
Бүтүндөй кредиттөө мезгили ичиндеги төлөөлөрдүн жалпы суммасы
Кредит алууга билдирме толтуруу