Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

08.10.2019

2019-жылдын 08-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №

Эмиссиянын көлөмү 

(миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө   мөөнөтү

BD001191016

2 000 000,0

09.10.2019

16.10.2019

BD004191106

950 000,0

09.10.2019

06.11.2019

BD013200108

50 000,0

09.10.2019

08.01.2020

2019-жылдын 01-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,82% жана 4,11% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

← Тизме боюнча артка