Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

18.10.2019

2019-жылдын 18-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Каттоо номери

Чыгаруу   көлөмү 

(миң сом)

Жылдык купон пайызы

Чыгаруу  датасы

Төлөө   мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

GBA05241021

200 000,00

6,00%

21.10.2019

21.10.2024

21.04.2020

21.10.2020

21.04.2021

21.10.2021

21.04.2022

21.10.2022

21.04.2023

21.10.2023

21.04.2024

21.10.2024

2019-жылдын 4-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,50% түзгөн.  

← Тизме боюнча артка