Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

22.10.2019

2019-жылдын 22-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №

Эмиссиянын   көлөмү 

(миң. сом)

Эмиссиянын датасы

Төлөө   мөөнөтү

BD001191030

2 000 000,0

23.10.2019

30.10.2019

BD004191120

800 000,0

23.10.2019

20.11.2019

BD013200122

300 000,0

23.10.2019

22.01.2020

2019-жылдын 15-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,87% жана 4,11% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

← Тизме боюнча артка