Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

04.11.2019

Эмиссиянын  № 

Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом) 

Эмиссиянын датасы

Төлөө   мөөнөтү

BD001191113 

2 500 000,0 

06.11.2019 

13.11.2019

BD004191204

1 400 000,0 

06.11.2019 

04.12.2019

BD013200205

50 000,0

06.11.2019

05.02.2020 

2019-жылдын 29-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,88% жана 4,10% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган.

← Тизме боюнча артка