Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

05.11.2019

Эмиссиянын №

Эмиссиянын  көлөмү  (миң сом)

Жылдык купон пайызы

Эмиссиянын  датасы

Төлөө мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

GBA07261111

200 000,00

7,00%

11.11.2019

11.11.2026

11.05.2020

11.11.2020

11.05.2021

11.11.2021

11.05.2022

11.11.2022

11.05.2023

11.11.2023

11.05.2024

11.11.2024

11.05.2025

11.11.2025

11.05.2026

11.11.2026

2019-жылдын 20-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,70% түзгөн.  

← Тизме боюнча артка