Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

14.11.2019

Эмиссиянын №

Эмиссиянын  көлөмү  (миң сом)

Жылдык купон пайызы

Эмиссиянын  датасы

Төлөө мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

GBA03221118

50 000,00

5,00%

18.11.2019

18.11.2022

18.05.2020

18.11.2020

18.05.2021

18.11.2021

18.05.2022

18.11.2022

2019-жылдын 13-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 9,01 % түзгөн.

← Тизме боюнча артка