Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

03.12.2019

2019-жылдын 03-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын  №

Эмиссиянын   көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө   мөөнөтү

BD001191211

3 000 000,0 

04.12.2019 

11.12.2019

BD002191218 

500 000,0 

04.12.2019 

18.12.2019

BD004200101 

500 000,0 

04.12.2019 

01.01.2020

2019-жылдын 26-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 3,83% жана 4,10% түзгөн.   

← Тизме боюнча артка