Мамлекеттик облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион

13.12.2019

2019-жылдын 13-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №

Эмиссиянын  көлөмү 

(миң сом)

Жылдык купон пайызы

Эмиссиянын  датасы

Төлөө мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

GBA07261216

500 000,00

7,00%

16.12.2019

16.12.2026

16.06.2020

16.12.2020

16.06.2021

16.12.2021

16.06.2022

16.12.2022

16.06.2023

16.12.2023

16.06.2024

16.12.2024

16.06.2025

16.12.2025

16.06.2026

16.12.2026

2019-жылдын 6-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,78% түзгөн.  

← Тизме боюнча артка