Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

23.07.2019

2019-жылдын 23-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

 Эмиссиянын №  

 Эмиссиянын көлөмү  

(миң.сом)  

 Эмиссиянын  

датасы

 Төлөө мөөнөтү

BD001190731

1 600 000,0

24.07.2019

31.07.2019

BD004190821

500 000,0

24.07.2019

21.08.2019

BD013191023

600 000,0

24.07.2019

23.10.2019

BD026200122

100 000,0

24.07.2019

 22.01.2020

2019-жылдын 16-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,65%, 4,14% жана 4,25% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна баланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

← Тизме боюнча артка