Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

25.07.2019

2019-жылдын 25-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү (миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD026200127

200 000,00 

29.07.2019 

27.01.2020

GD052200727 

100 000,00

29.07.2019 

27.07.2020

2019-жылдын 18-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 жана12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,59% жана 4,80% түзгөн.

← Тизме боюнча артка