Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

26.07.2019

2019-жылдын 26-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын  көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын  датасы 

Төлөө мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

GBA03220729

300 000,00

5,00%  

29.07.2019

29.07.2022

29.01.2020

29.07.2020

29.01.2021

29.07.2021

29.01.2022

29.07.2022

2019-жылдын 12-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 8,89% түзгөн.

← Тизме боюнча артка