Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

30.07.2019

2019-жылдын 30-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  № Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом) Эмиссиянын датасы Төлөө   мөөнөтү
BD001190807 1 400 000,0 31.07.2019 07.08.2019
BD004190828 350 000,0 31.07.2019 28.08.2019
BD013191030 500 000,0 31.07.2019 30.10.2019
BD026200129 100 000,0 31.07.2019 29.01.2020

2019-жылдын 23-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,68%, 4,19% жана 4,25% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

← Тизме боюнча артка