Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

02.08.2019

2019-жылдын 02-августунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери

Чыгаруу көлөмү

(миң сом)

Жылдык купон пайызы

Чыгаруу

датасы

Төлөө

мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

GBA05240805

300 000,00

6,00%

05.08.2019

05.08.2024

05.02.2020

05.08.2020

05.02.2021

05.08.2021

05.02.2022

05.08.2022

05.02.2023

05.08.2023

05.02.2024

05.08.2024

2019-жылдын 21-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,62 % түзгөн.


 

← Тизме боюнча артка