Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

09.08.2019

2019-жылдын 9-августунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы

Эмиссиянын  датасы

Төлөө мөөнөтү

Купондук төлөмдөр 

GBA02210813

200 000,00 

5,00%

13.08.2019

13.08.2021

13.02.2020

13.08.2020

13.02.2021

13.08.2021

2019-жылдын 14-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 6,69% түзгөн.  

← Тизме боюнча артка