Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

08.08.2019

2019-жылдын 08-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү

GD013191112 

50 000,00 

13.08.2019 

12.11.2019

GD026200211

50 000,00

13.08.2019 

11.02.2020 

2019-жылдын 01-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 4,80% жана 5,20% түзгөн.

 

← Тизме боюнча артка