Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

22.08.2019

2019-жылдын 22-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013191125

150 000,00

26.08.2019

25.11.2019

GD026200224

100 000,00

26.08.2019

24.02.2020

GD052200824

50 000,00

26.08.2019

24.08.2020

2019-жылдын 15-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,00% жана 5,24% түзгөн.  

← Тизме боюнча артка