Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукцион

27.08.2019

2019-жылдын 27-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №

Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө   мөөнөтү 

BD001190904 

1 600 000,0 

28.08.2019

04.09.2019

BD004190925 

600 000,0 

28.08.2019

25.09.2019

BD013191127 

50 000,0 

28.08.2019

27.11.2019

2019-жылдын 20-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,72% жана 4,16% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

← Тизме боюнча артка