Мамлекеттик казына облигацияларын жайгаштыруу боюнча аукцион

05.09.2019

2019-жылдын 6-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №

Эмиссиянын  көлөмү 

(миң сом)

Жылдык купон пайызы

Эмиссиянын  датасы

Төлөө мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

GBA07260909

200 000,00

7,00%

09.09.2019

09.09.2026

09.03.2020

09.09.2020

09.03.2021

09.09.2021

09.03.2022

09.09.2022

09.03.2023

09.09.2023

09.03.2024

09.09.2024

09.03.2025

09.09.2025

09.03.2026

09.09.2026

2019-жылдын 19-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,65% түзгөн.  

← Тизме боюнча артка