Мамлекеттик казына векселдерин жайгаштыруу боюнча аукцион

18.09.2019

2019-жылдын 19-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң сом)

Эмиссиянын күнү

Төлөө мөөнөтү

GD013191223

150 000,00

23.09.2019

23.12.2019

GD026200323

100 000,00

23.09.2019

23.03.2020

2019-жылдын 12-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай, 6 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 5,20%, 6,09% жана 5,30% түздү.  

← Тизме боюнча артка