Сунуш кылуу
Шилтемени почтага жөнөтүү
  • Башкы/
  • Жаңылыктар/
  • МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

2019-жылдын 20-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №

Эмиссиянын  көлөмү  (миң сом)

Жылдык купон пайызы

Эмиссиянын  датасы

Төлөө мөөнөтү

Купондук төлөмдөр

 

GBA07260923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.09.2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2020

23.09.2020

23.03.2021

23.09.2021

23.03.2022

23.09.2022

23.03.2023

23.09.2023

23.03.2024

23.09.2024

23.03.2025

23.09.2025

23.03.2026

23.09.2026

2019-жылдын 6-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,70% түзгөн.  

Басма нускасы